O Firmie

Jesteśmy firmą świadczącą usługi z zakresu projektowania drogowych układów komunikacyjnych oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W naszej ofercie znajdą Państwo, m.in.:
- projekt drogi publicznej,
- projekt drogi wewnętrznej,
- projekty stałej i czasowej organizacji ruchu (oznakowania),
- projekt sygnalizacji świetlnej,
- projekty zjazdów do posesji (indywidualne, publiczne),
- audyt brd (bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- pomiary i analizy ruchu.

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą inżynierską, posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane i certyfikaty audytora brd.

Tworzymy dokumentacje dla wszystkich stadiów projektowych: projekty koncepcyjne, projekty wykonawcze, materiały przetargowe, projekty budowlane (łącznie z pozwoleniem na budowę).

Zlecone prace realizujemy profesjonalnie, z dochowaniem należytej staranności i umówionych terminów, a klient jest dla nas partnerem w realizacji założonego celu.

KONTAKT